Vändning för handeln – men fortsatt räntebroms

Två års ränte- och inflationstrauma släpper långsamt greppet om Svensson. Handeln börjar tina upp, men det sker från pressade nivåer. Räntebördan är fortsatt tung för högt belånade hushåll.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar