Utan turismen dör globaliseringen

På flera platser i världen har nyligen uttryckts missnöje mot turism, och mer handgripliga åtgärder vidtas för att försvåra den. Det finns viktiga invändningar mot det moderna resandet, men att försöka få bort det är inte ett alternativ. Att människor kan besöka andra miljöer är alldeles för viktigt för ekonomi och samhälle, och för möjligheterna att tackla klimatutmaningen.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar