Psykologi och investeringar: Hur emotioner påverkar våra beslut

Psykologi och investeringar illustration

Psykologi spelar en central roll i vårt dagliga liv, även i frågor om investeringar. Detta är ett fascinerande ämne, som förenar två vetenskapsgrenar som verkar skilda vid första anblicken, men faktiskt är djupt förenade: psykologi och ekonomi. När vi investerar är vår mentala inställning lika viktig som vårt ekonomiska läge, och våra känslor och beteenden … Läs mer