Kända citat från finansmän

Kända citat från finansmän illustration

Finansvärlden har alltid varit en källa för insiktsfulla och ofta kontroversiella citat. Från börshandlarnas brus till styrelserummens tystnad har många av finanssektorns mest framstående figurer delat med sig av sina tankar om pengar, investeringar och ekonomi. Dessa citat har blivit kända över tid och inspirerar, vägleder och ibland varnar de som vandrar på ekonomins snåriga … Läs mer