De senaste trenderna inom hållbara investeringar

De senaste trenderna inom hållbara investeringar illustration

Hållbarhet har blivit ett allt viktigare ämne i samhället under de senaste åren. Detta har även reflekterats i finansvärlden där hållbara investeringar har vuxit fram som en stark trend. Hållbara investeringar syftar till att investera i verksamheter som inte bara ger ekonomisk avkastning utan också bidrar positivt till miljön, samhället och företagsstyrningen. Denna artikel utforskar … Läs mer