Vad är ett diarienummer?

Vad är ett diarienummer? illustration

Ett diarienummer är en viktig del av informationshantering inom offentliga och privata organisationer. Det fungerar som en sorts ”identifikationsnummer” för dokument, vilket gör det enklare att spåra, hänvisa till, och organisera dem. Att förstå vad ett diarienummer är, hur det används och varför det är viktigt, kan ge insikter i hur effektiv informationshantering fungerar. Definition … Läs mer