Svensk teknologi för säker kommunikation stärker Nato

I och med Nato-inträdet höjs behoven för säker kommunikation, inte minst när svenska myndigheter ska kommunicera med sina allierade. – Om säkerhetsklassad information hamnar i fel händer kan det medföra allvarlig skada, både för Sverige och andra Natoländer, säger Robert Lidquist, Executive Vice President på Sectra Communications.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar