Frågor kring vårt område

Ekbladet har fått dessa frågor av en läsare som tagit med sina kollegor på en utflyft i vårt områe.

Ekbladet har lagt till följande kommentar till dessa frågor: Norra Djurgårdsstaden består av Hjorthagen, Värtan, Frihamnen och Loudden. Många vill dela upp Hjorthagen i nya och gamla Hjorthagen, där nya Hjorthagen är allt från Ängsbotten till Ropsten. Det finns förslag på att just denna del borde få ett nytt eget namn.

Antalet restauranger från Ängsbotten till Ropsten är idag 13 stycken om vi med restaurang menar ställen där man kan äta mat på plats.
På Cafe´Grelo serveras inte mat, Stora Skuggans Värdshus och Skafferiet ligger utanför Norra Djurgårdsstaden.
Men övriga på denna lista erbjuder mat:
https://www.ekbladet.se/service_-25751473

Namnet Stora Skuggan har en annan förklaring i boken Kungliga Nationalstadsparken. Där står att Edelcrantz med namnet Skuggan ville ”poängtera ställets roll av en enkel tillflyktsort inom den tidstypiska romantiska föreställningen om en pastoral sommaridyll”


Norra Djurgårdsstaden och Nationalstadsparken

Norra Djurgården ingår i Kungliga nationalstadsparken som är världens första nationalstadspark. Detta vackra historiska landskap – bara ett par kilometer från Stureplan – bjuder på en unik blandning av natur-, kultur och rekreationsvärden.

1/ När blev området Solna- Bogesundslandet Nationalstadspark? 1995

2/ Vilka tävlingar har skett i området? skytte, backhoppning , cykel, löpning mm. Olympiad 1912

3/ Stor utställning fanns här: vilken? när? Stockholmsutställningen 1897
I slutet av 1800-talet pågår industrialismen för fullt i Sverige. Allmänna konst- och industriutställningen var ett sätt att visa upp teknologiska framsteg och ny design. Utställningen var också ett sätt att lyfta fram Sverige som land, i jämförelse med andra länder i världen.
För första gången kunde människor i Sverige köpa varmkorv som snabbmat. Besökarna på utställningen åt inte korven som vi vanligtvis gör idag, i bröd med ketchup och senap. I stället fick de låna ett par vita bomullshandskar.

4/ Namnet Husarviken var kommer det ifrån? Husar obs ej militärer!
Husarviken – var husarerna här?
Nä – läs detta, så kommer du dessutom betona Husarviken på ett nytt sätt.
”Husarne (husarne 1288., hwsarnom 1433). Husarne är sannolikt ett gammalt önamn, avseende en ö svarande mot nuvarande stadsdelen Hjorthagen. Namnet torde vara sammansatt av ordet hus och det i Stockholms skärgård välkända arin (aerin), vilket ingår i en rad önamn som t.ex. Dalarö, Helgarö och Resarö. Ordet betyder i fornssvenskan ´härd, eldsstad’, men man har räknat med att det ursprungligen syftat på hård, grusig mark. Senare torde det ha kommit att avse öar i allmänhet. Namnet Husarne har en direkt parallell i Husarö i Ljusterö socken. Förleden hus kan ha syftat på fiskebodar. Ett minne av namnet finns i Husarviken, som alltså inte har något med husarer att göra och som i genuit stockholmsuttal har tonvikten på första stavelsen.

5/ Vad heter arkitekten som ritat ett flertal hus i NDS? Ferdinand Boberg

6/ När var lammsläppet i parken i år? 5 maj.
80 tackor med lamm, totalt cirka 220 djur ( även kossor) håller landskapet i Stora Skuggan öppet.

7/ Vad heter skolan som fick första pris i år för Årets skolbyggnad? Bobergsskolan

8/ Första Lidingöbron byggdes vilket år?
Den första Lidingöbron kallades Lidingö bro och anlades mellan Lidingön och Norra Djurgården. Det var en flottbro som byggdes 1802–1803 över Lilla Värtan mellan Larsberg vid Larsbergs brostuga på Lidingölandet och Kaknäsområdet på Stockholmssidan. Initiativtagare till bron var Lars Fresk (1758–1830) som drev en textilindustri vid Elfviks gård. Platsen för bron valdes främst med hänsyn till att vattendjupet är lägre än vid Torsvik-Ropsten, och man fick också en avsevärt kortare transportväg för jordbruksprodukter in till Stockholm än tidigare för de stora gårdarna på södra Lidingö, däriblandSkärsätra gård, Gångsätra gård och Bodals gård.
9/ Namnet Ropsten var kommer det ifrån?
Man ropade från en sten vid färjeläget för att färjekarlen skulle komma med sin båt och transportera de som så önskade.

10/ Hur många restauranter finns i NDS? 8st och ett flertal cafeér (13 stycken enligt Ekbladet räkning)

11/ Vad var egentligen Stora Skuggan? “Glömma bort räkningarna”
Namnet ”Stora Skuggan” eller ”Skuggan” gavs av Edelcrantz som också skötte Gustav III:s handkassa och var hans sekreterare. Edelcrantz sade till sina medarbetare beträffande de konungsliga räkningar som inte bedömdes vara någon brådska med att betala, att dessa ”lägger vi i skuggan”..

12/ Vid Ängsbotten, området vid Hemköp, och byggetappen Västra fanns förr böcklingrökeri, trävarufirma, tillverkning av gipsstuckatur och metallslangar, reparation av SJ:s tankvagnar, mattrengöring, kafferosteri, bilskrot, bilverkstäder, papperreturlager, gjuteri och smidesverkstäder, garveri, Hundstallet, wellpappfabrik, uthyrning av möbler o porslin, grossist mm
Vilket fanns ej där dvs vad är fel? Garveri

Lämna en kommentar