Så bidrar spekulation till hållbara logistikfastigheter

Skräddarsydda lösningar har en benägenhet att inte bli lika hållbara fastigheter, menar den globala fastighetsutvecklaren Panattoni. Istället är spekulation en fördel för att skapa långsiktigt flexibla fastigheter som inte kräver omfattande ombyggnationer vid omställning till nya hyresgäster.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar