Riksbanken: Mer behövs för att öka förtroendet i fastighetssektorn

Situationen för fastighetsföretagen har förbättrats sedan den föregående stabilitetsrapporten, men det behövs fortsatt fler åtgärder för att stärka förtroendet i sektorn.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar