Räntehöjningar har slagit hårt mot hushållens kassaflöden

Hög inflation och högre räntor har de senaste åren tyngt hushållssektorn. Konsumtionen har minskat tydligt sedan Riksbanken började höja styrräntan 2022 och utvecklingen är svag både i ett historiskt perspektiv och i jämförelse med andra länder.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar