Nybyggnad av Djurgårdsbrunns värdshus

Skönhetsrådet skriver:
Angående förslag till nybyggnad av Djurgårdsbrunns värdshus (2021-02623):
Skönhetsrådet ser positivt på att Djurgårdsbrunn kan återfå en utåtriktad verksamhet men invänder emot att förslaget hanteras endast genom bygglov. Ett så omfattande nybyggnadsförslag bör enligt rådets uppfattning underställas en planprocess så att en mer ingående utvärdering av förslagets konsekvenser kan göras.
En genomgång som Skönhetsrådet gjort visar att visar att andra nybyggnadsförslag på Djurgården har föregåtts av detaljplaneläggning, däribland Cirkus, Folke Bernadottes bro, Liljevalchs, Lisa på Udden och det nu aktuella förslaget för Hasselbacken (Konsthallen 15). Därför bör även en återuppbyggnad av Djurgårdsbrunn följa denna praxis.
Rådet anser också att den föreslagna fristående villan vid Djugårdsbrunnsvägen bör utgå eftersom den inte har någon historisk anknytning till platsen.
Det tidigare värdshuset brann ned 1988. 

Lämna en kommentar