Konstnär Roland

På innergården Högviltsgatan 5-7 står detta konstverk av Roland. Under våren kommer ett nytt verk av Roland på en av innergårdarna i etappen Norra 2.

Konstverket på Högviltsgatan heter ”Möte” och kan enligt Roland tolkas på flera sätt. Två människor skilda åt men med dragningskraft, skapa gemenskap, samklang, parliv. En människas vision, ett liv, projicerar sina tankar, idéer, värderingar. Två som projicerar mot varandra.

Konstverket är gjort av diabas från Svarta Berget i Skåne. De obehandlade inre ytorna har fått sitt mönster och sina färger av naturen genom tusentals års erosion.

Beställare av konstverket är NCC, numera med namnet Bonava. Bonava är även beställare av konstverket som kommer till etapp Norra 2 under våren.

Besökte du Fältöversten vid Karlaplan under julhelgen och fram till dagens datum, så fanns där ett tillfälligt konstverk av Roland, se bild nedan. För närvarande har Roland även några konstverk på Galleri Claes Moser på Karlavägen.

Mötet med Roland på Selma Deli var verkligen givande. Han är en trevlig och ödmjuk kille, som också var glad över Ekbladets och flera andras nyfikenhet på hans ”Möte”

Bilderna nedan är fotade från katalog över Rolands verk. Katalogen är framtagen av Galleri Claes Moser Stockholm och Fahlnaes Konsthandel Göteborg

Rolands hemsida

Lämna en kommentar