KI: Så mycket föll dieselpriset av sänkt reduktionsplikt

Effekten av den sänkta reduktionsplikten inklusive skattehöjningen vid årsskiftet 2023/2024, har inneburit en sänkning av dieselpriset med cirka 4,60 kronor per liter på kort sikt. Om skatten inte hade höjts vid samma tillfälle hade pumppriset sänkts med cirka 4,80 kronor per liter.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar