Från hållbar IT till IT för hållbarhet

Hållbarhet är idag en fråga som hanteras på högsta nivå inom näringslivet. Europeiska företagsledare betraktar klimatpåverkan och hållbarhetsarbete som en allvarlig långsiktig utmaning som behöver hanteras – i många fall den allra viktigaste – Ett av de mest påtagliga uppdragen är att hitta alternativ för att minska IT-infrastrukturens miljöpåverkan. Det finns stora möjliga vinster för miljön om man drar nytta av tekniska lösningar för att minska koldioxidutsläpp, och tillämpar dessa genom hela organisationen.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar