Alligator startar fas 1-studie för nyckelkandidat

Alligator Bioscience meddelar starten av en prövarinitierad klinisk fas 1-studie för att utvärdera säkerheten och effekten av bolagets nyckelkandidat mitazalimab vid intratumoral injicering i samband med kirurgisk irreversibel elektroporering (IRE) hos patienter med lokalt avancerad bukspottkörtelcancer (LAPC).

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar